gården_sommar
Gården friköptes 1802 av mina föräldrar.