Bonden Olof

dokument-1700Enligt skärgårdsforskaren och författaren Bertil Hedenstierna fanns som första, registrerade innevånare på Östra Lagnö bonden Olof, som enligt bostadslängden 1639 hade stora marker, men svag åkermark. Av utsädeslängderna framgår att årligen såddes två tunnor, vilket enligt Hedenstierna, kan ha motsvarat en åkerareal på fyra - fem tunnland.
Olof hade för den tiden, 1639, ovanligt många kreatur; 3 hästar, 17 kor och 7 ungnöt, 13 får, 17 getter och 2 svin.

Denna Olof Nilsson, född omkring 1590, var min FF FF FM FM FF eller enklare uttryckt rakt nedstigande släkting till mig med 10 generationer bakåt i tiden.
Gården som var den enda på Östra Lagnö denna tid, var ett frälsehemman och kan ha existerat som sådant redan ett eller flera århundraden tidigare enligt Hedenstierna.

Det var också Olof som enligt Alice Österman, vid min intervju på 1970-talet, hade 6 söner som senare bråkade om ägarskapet. I släktforskningen kan man se att Olof också hade en dotter, men på den tiden räknades inte kvinnor vid ägarskapsresonemang.

Enligt 1682 års mantalslängd är sönerna Nils respektive Per noterade som brukare av gården. Så tydligen avgick dom med seger vid arvstvisten.