• Webtrees

    Jag har min släktforskning i publicerad på webben med Webtrees. Du kan komma dit genom att välja "Till Släktforskningen" i topmenyn.

  • Gården
    Med stor hjälp av Lars Granath så har jag lyckats få i gång hemsidan med släktforskningen igen, Som den var vid starten för många år sedan. 

    Så här efter 40 års forskning är mina ambitioner att kunna lämna över sidan och kontroll av den till någon i familjen. Nu när ålder och vissa sjukdomar hindrar mig från att vara fullt aktiv med forskningen.